практичност

практичност
същ. - деловитост, похватност, опитност, умение, съобразителност
същ. - практицизъм, пресметливост
същ. - здрав разум, находчивост, предприемчивост

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • брахителескоп — (грч. brachys, tele далеку, skopeo гледа) опт. вид краток двоглед со огледала, што се одликува со својата практичност …   Macedonian dictionary

  • посибилизам — (лат. possibilis можен) 1. реформистички и опортунистички струи меѓу француските социјалисти кон крајот на 19. век (настојување да се оствари она што е можно во дадените ситуации) 2. практичност, еластичност, приспособливост, дотерување на… …   Macedonian dictionary

  • здрав разум — словосъч. съобразителност, практичност, находчивост, предприемчивост словосъч. уравновесеност, трезвост, разсъдливост …   Български синонимен речник

  • находчивост — същ. съобразителност, изобретателност, остроумие, духовитост същ. здрав разум, практичност, предприемчивост същ. проницателност, прозорливост същ. досетливост същ. умение, вещина, сръчност, похват, талант, ловкост …   Български синонимен речник

  • предприемчивост — същ. смелост, решителност, активност, старание, залягане, усърдие, ревност, енергичност, деятелност, деловитост, инициатива, самоинициатива, проява, почин същ. жест, замах, размах, широта същ. енергия, въодушевление, пълна пара същ. сила,… …   Български синонимен речник

  • сръчност — същ. ловкост, умелост, опитност, похват, похватност, вещина, майсторство, способност, практичност, лекота, умение същ. изкуство, изобретателност същ. подвижност, живост, пъргавост, бързина същ. леснина, цака същ. находчивост, талант същ …   Български синонимен речник

  • съобразителност — същ. предвидливост, досетливост, догадливост, пресметливост, проницателност, прозорливост, далновидност, наблюдателност, бдителност, предпазливост същ. благоразумие, разсъдливост, остроумие същ. разпоредителност, деловитост, инициатива същ.… …   Български синонимен речник

  • удобство — същ. сгода, леснота, улеснение, практичност същ. предимство същ. комфорт, лукс, спокойствие същ. свобода, ширина, рахатлък …   Български синонимен речник

  • уютност — същ. удобство, сгода, леснота, улеснение, практичност същ. предимство същ. комфорт, лукс, спокойствие …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”